હર્ષલ પબ્લિકેશન્સનું સામયિક સફારી વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજિ, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, જીવજગત, વનસ્પતિજગત વગેરે જ્ઞાનવિજ્ઞાનના વિવિધ વિષયોને આવરી લેતું પારિવારિક માસિક છે. આ સામયિકની મુખ્ય નેમ જનરલ નોલેજ વડે નવી પેઢીનું વ્યક્તિત્વ ઘડતર કરવાની તેમજ આવતી કાલના સ્પર્ધાત્મક જગત માટે તેમને તૈયાર કરવાની છે. હાલની નવી પેઢી આજથી કેટલાંક વર્ષ અગાઉની એ જ વયની પેઢી કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી છે, વધુ જ્ઞાનભૂખ ધરાવે છે અને તેમની ગ્રહણશક્તિ પણ વધુ છે. કંઇક ને કંઇક નવું જાણવા માટે અને સમજવા માટે તે ઝંખે છે, છતાં આજના વૈશ્વિકરણના કહેવાતા યુગમાં તેમને બૌધિક ખોરાક તરીકે મોટે ભાગે તો ગુનાખોરી અને સેક્સ વડે ભરપૂર હિન્દી ફિલ્મો સિવાય કશું મળતું નથી. એક સમયે નવી પેઢીને થિયેટરમાં જતી રોકીને આવા વિકૃત ફિલ્મી કલ્ચરથી તેને ઘણે અંશે મુક્ત રાખી શકાતી હતી, પરંતુ હવે કેબલ ટી. વી. દ્વારા તે વિકૃતિનું આક્રમણ પરબારૂં ઘરમાં થવા લાગ્યું છે. બીજી તરફ આવા દૂષણથી નવી પેઢીને દૂર રાખવા માટે ગુજરાતનું સાહિત્ય જમાના પ્રમાણે બદલાયું નથી. જૂની ઘરેડમય વાર્તાઓ નવી પેઢીના વિચારશીલ અને કુતૂહલશીલ મગજને જ્ઞાન તો ઠીક, મનોરંજન પણ આપી શકતી નથી.

આ વાસ્તવિકતા વચ્ચે હર્ષલ પબ્લિકેશન્સનું સફારી અપવાદ છે, જે ૧૯૮૧માં પહેલી વાર શરૂ થયા પછી જમાના પ્રમાણે સતત બદલાતું રહ્યું છે. રસાળ તેમજ સરળ શૈલી વડે તેમજ ચિત્રો અને રેખાંકનો વડે સફારીએ અઘરામાં અઘરા વિષયોને પણ એકદમ સરળ અને રસપ્રદ બનાવીને વાચકો સમક્ષ મૂક્યા છે. વિજ્ઞાનના નામમાત્રથી કંટાળાની લાગણી અનુભવતા સરેરાશ વાચકને વિજ્ઞાનમાં ઊંડો રસ લેતો કરવાની સિદ્ધિ સફારીએ છેલ્લા સાડા ત્રણ દાયકાના સંઘર્ષમાં પ્રાપ્ત કરી છે. આ સામયિક આજે ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી ભાષામાં નિયમિતરૂપે પ્રગટ થાય છે.
SAFARI is an innovative monthly that provides the young readers with a wealth of general knowledge. The magazine that covers a remarkable breadth of subjects like natural wonders of the world, animal and plant life, mysteries of the universe, ancient civilization and great inventions and discoveries. Also quizzes and brain bogglers.

With its unique blend of information, SAFARI enhances young readers ability to reason, to visualize, to make intelligent decisions, to solve problems and to think clearly and creatively. It keeps young minds in top shape, which otherwise would be prone to become stiff and sluggish through passive watching of television and movies and through trivial, time-killing pursuits.

SAFARI reflects the body of knowledge generally deemed appropriate for children aged 9 to 15 years, though effectively it is a big people/little people magazine. It is designed so that adults and youngsters work together and explore the fascinating world we live in. Compared with social studies, languages and math, general knowledge has been given relatively low priority in out education system. SAFARI is doing its bit to restore equilibrium, because in the talent-driven society of today, knowledge is power. Tomorrow, when the youngsters grow up, it would be even more so.

SAFARI is not a magazine. It is a concept, the kind of which has never existed before.
btnbtn btnbtn
btn btn